คำถาม

คลื่น 2300 MHz มีผลดีต่อลูกค้าดีแทคอย่างไร?

 

คำตอบ

ลูกค้าดีแทคจะได้ใช้เทคโนโลยี 4G LTE-TDD ซึ่งทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ ทำให้ดูหนัง ฟังเพลง ใช้งานแอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดียผ่านมือถือได้ลื่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ซึ่งอธิบายง่าย ๆ คือ เหมือนกับถนนที่กว้างและมีหลายเลน และด้วยเทคโนโลยี TDD ก็จะทำให้สามารถปรับเพิ่มเลนได้ตามความเหมาะสม เหมือนการระบายรถ ช่วงรถติด ซึ่งจะทำให้ลูกค้าใช้เน็ตได้ดียิ่งขึ้น

 

Post 5.jpgคลื่น 2300

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
14 จาก 14
อัพเดตล่าสุด:
3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง