Jutarat1018
Just browsing

คนอื่นโทรเข้าไม่ได้ค่ะ

เนื่อจากทางเพื่อนร่วมงานและลูกค้าไม่สามารถโทรติดต่อได้ และมีข้อความแจ้งว่ามีคนโทรเข้า แต่หน้าจอไม่มีคนโทรเข้าทำอย่างไรดีคะ
2 คำตอบ 2
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: คนอื่นโทรเข้าไม่ได้ค่ะ

Buddy  ใบบัว รับเรื่องรีเซสสัญญาณการใช้งานหมายเลข 668683383xx ให้คุณ  Jutarat1018 เรียบร้อยแล้วค่ะ

รบกวนรอสัญญาณ 15 นาที และทดลองใช้งานใหม่อีกครั้งนะคะ 

</
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: คนอื่นโทรเข้าไม่ได้ค่ะ

ไม่ทราบว่าหลังจากรีเซสสัญญาณแล้ว  คุณ Jutarat1018 สามารถใช้งานได้ดีขึ้นแล้วหรือไม่ 

หากยังพบปัญหา รบกวนแจ้งกลับเข้ามานะคะ Buddy ใบบัว ยินดีช่วยดูแลค่ะ 

</