คำถาม

ขั้นตอนของการย้ายไปอยู่บน dtac Network ผ่านบริการตั้งค่าอัตโนมัติ (OTA) เป็นอย่างไร?

ตอบ

หลังเที่ยงคืนของวันที่ลูกค้าได้รับแจ้งทาง SMS ให้เตรียมการโอนย้ายไป dtac Network จะเป็นไปตาม 5 ขั้นตอนดังนี้

1. เปิดมือถือไว้ตลอดเวลา

2. รอรับ SMS แจ้งการโอนย้ายข้อมูล

3. สัญญาณโทรศัพท์จะหายไป ไม่สามารถโทรออกหรือใช้อินเทอร์เน็ตได้

4. ปิด-เปิดเครื่องใหม่ เพื่อเริ่มใช้งาน dtac Network

5. ได้รับ SMS ยินดีต้อนรับเข้าสู่ dtac Network

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 02:10
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง