Pitzpt
Contributor

ขอเปิดสัญญาน ชั่วคราวคับ 0618196584

ขอเปิดสัญญาน ชั่วคราวคับ 061819xxxx

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาน ชั่วคราวคับ 0618196584

Buddy ใบบัว รับเรื่องเปิดสัญญาณการใช้งานให้คุณ Pitzpt แล้วนะคะ รบกวนชำระยอดเดือน 04/2016 จำนวน 882.43 บาท ภายในวันที่ 12/7/2016 นะคะ 

</