Phanuwat
Contributor

ขอเปิดสัญญาณ

ขอรบกวนเปิดสัญญาณเบอร์081459xxxx ด้วยครับ เนื่องจากมีปัญหาทางการเงินและจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ต เดี๋ยวจะชำระให้ภายใน 7วันนะครับ

2 คำตอบ 2
teklum
Brand Lovers

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณ

รอเจ้าหน้าที่ประสานงานให้นะค่ะ #เปิดสัญญาณ

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณ

Buddy ใบบัว รับเรื่องเปิดสัญญาณการใช้งานให้คุณ Phanuwat แล้วนะคะและนัดชำระยอดเดือน 07/2016 จำนวน 841.58 บาท ภายในวันที่ 27/9/2016 นะคะ 

</