flukesutho
Super Contributor

ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

หมายเลข 086835*** ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว 7 วันครับ พอดีอยู่ต่างจังหวัด เดี๋ยวกลับแล้วจะรีบไปจ่ายครับ

2 คำตอบ 2
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

 

Buddy กระต่ายเปิดสายให้แล้วนะคะ รบกวนชำระยอดค่าบริการเดือน 03/2016

และค่าเบี้ยปรับ + ค่าติดตามทวงถาม เข้ามาภายในวันที่ 03/05/2016 ค่ะ แมวผิดหวัง

dtac feedback team

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

 

Buddy กระต่ายเปิดสายให้แล้วนะคะ รบกวนชำระยอดค่าบริการเดือน 03/2016

และค่าเบี้ยปรับ + ค่าติดตามทวงถาม เข้ามาภายในวันที่ 03/05/2016 ค่ะ แมวผิดหวัง

dtac feedback team