คำถาม

การใช้งาน dtac call สามารถใช้งานร่วมกับการตั้ง ค่าโอนสายได้หรือไม่

 

ตอบ

การใช้งาน dtac call จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับการตั้งค่าโอนสายได้

 

FAQ  ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎15-01-2018 02:12
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง