คำถาม

การใช้งาน dtac Network ส่งผลกับแบตเตอรี่ของเครื่องหรือไม่?

ตอบ

ส่งผล เนื่องจากการใช้งานบน dtac Network ตัวเครื่องจะพยายามจับสัญญาณ 3G 2100MH ดังนั้น เมื่อมีการใช้งานบริเวณขอบ Cell หรือในพื้นที่ที่ยังไม่มี 3G 2100 อาจส่งผลให้แบตเตอรี่ของเครื่องหมดเร็วขึ้นได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 11:40
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง