Highlighted
New here

การเปลี่ยนเครื่องใหม่ iphone

ผมซื้อเครื่องจากศูนย์ Dtac ซื้อมาได้ 3 วัน แล้วอยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ ผมซื้อ iphone7 plusมา แต่อยากเปลี่ยนเป็น Iphone 8 หรือ Iphone 7 จะได้มั้ยครับ
สาเหตุที่เปลียนเพราะว่าลองใช้งานแล้วเครื่องใหญ่เกินไปครับ