คำถาม

การย้ายไปโครงข่าย dtac Network ต้องรอให้หมดรอบบิลก่อนหรือไม่ถึงจะย้ายได้?

ตอบ

สำหรับลูกค้าจดทะเบียนรายเดือน จะโอนย้ายตามรอบบิลเพื่อให้สามารถต่อรอบบิลได้พอดี โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เปิดให้บริการ 2100MHz และมีอุปกรณ์รองรับการใช้งาน 3G 2100MHz แล้ว

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 02:06
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง