คำถาม

การย้ายไปโครงข่าย dtac Network  จะทำให้คุณภาพการใช้งานในต่างประเทศแตกต่างจากเดิมหรือไม่?

ตอบ

คุณภาพสัญญาณหรือการใช้งานในต่างประเทศขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎07-05-2015 12:11
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง