taroherolpn
Regular Viewers

การติดตั้งอุปส่งสัญญาณเพิ่มเติมในพื้นที่

ในจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญของจังหวัดพะเยา อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ด้วยสัญญาณดีแทคที่บริเวณวัดและลานจอดรถหน้าวัด ยังมีการขาดหายบ่อยครั้ง รวมถึงไม่สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต 4G ได้ ดังนั้นจึงอยากขอนำเรียนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพิ่มเติ่ม ทั้งนี้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ ทางวัดศรีโคมคำ จะมีการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพในการนี้ ซึ่งคาดว่าในครั้งนี้จะมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ อาจเกิดการใช้สัญญาณจนเต็มขีดจำกัด ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับวัดเดือดร้อนและมีปัญหาในการใช้สัญญาณ ฉนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและควรจัดการอย่างเร่งด่วนที่สุด จึงวอนจอเจ้าหน้ามาจัดการเรื่องนี้โดยเร็ว โดยเฉพาะบริเวณชุมชนหน้าวัดและดอยจอมทอง ไม่สามารถใช้สัญญาณได้อย่างเต็มที่เมื่ออยู่ในเคหะสถาน