Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

การตั้งไวไฟของดีแทกทำอย่างไรคะ

 
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: การตั้งไวไฟของดีแทกทำอย่างไรคะ

@Mamsu หากท่านอยู่ในพื้นที่ที่รองรับสัญญาณ WiFi ดีแทค แนะนำกด *4000#โทรออก รอรับ SMS แจ้งรหัสผ่าน ที่จะส่งไปยังโทรศัพท์มือถือนะคะ จากนั้นค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่ชื่อว่า @dtac wifi หรือ @ dtac wifi auto แล้วล็อกอินเข้าระบบลองใช้ได้ ค่ะ

สามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้งาน wifi ได้ที่ http://www.dtac.co.th/network/wifinetwork.html ค่ะ

10475 โรบอตมีความสุข

dtac feedback team