คำถาม

กรณีลูกค้าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต แต่ใช้เฉพาะการโทรออก-รับสายเท่านั้น จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้ดีแทคบนคลื่นความถี่ใหม่ (2100 MHz) หรือไม่?

ตอบ

ดีแทคแนะนำให้ลูกค้าลงทะเบียนขอใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network เพื่อการใช้บริการโทรศัพท์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งการโทรออก-รับสาย และการเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ชัดกว่า เร็วกว่า บนแบนด์วิธที่กว้างที่สุด

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:14
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง