Just browsing

ขึ้นราคาโปรฯเน็ต

เมื่อชักครู่ผมไปเติมเน็ตโปรฯ100บาท/1M/7วัน แบบเดิมที่เคยใช้แต่

ทางร้านที่รับเติมเน็ตว่าขึ้นราคาเป็น

110บาทหรือครับ

2 คำตอบ 2
Just browsing

เรื่อง: ขึ้นราคาโปรฯเน็ต

กรุณาชี้แจงด้วยครับ

dtac call center

เรื่อง: ขึ้นราคาโปรฯเน็ต

@Jamdankang  ขออภัยที่เข้ามาดูแลล่าช้าค่ะ   หากเป็นการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขโทรศัพท์
น้องฟ้ารบกวนคุณ @Jamdankang  แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งาน, ชื่อ - สกุลผู้จดทะเบียน พร้อมระบุรายเอียดเพิ่มเติม 

>> โดยแจ้งรายละเอียดมาที่ https://web.facebook.com/dtac/ และคลิกเมนู Inbox (ส่งข้อความ) หรือสัญลักษณ์ facebook messenger  นะคะ โดยจะมีเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่คอยให้บริการโดยตรงค่ะ

 

8547

dtac feedback team