ผู้ชมขาประจำ

เติมเงินผิดเบอร์

NEXT2019918122529.pngต้องการเติมเข้าเบอร์ 095-0739883

 

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: เติมเงินผิดเบอร์

@KSuraiwan น้องฟ้าจะสามารถดึงยอดเงินคืนได้เพียง 14 บาทนะคะ ( ตามยอดเงินคงเหลือเบอร์ที่เติมผิด ) น้องฟ้าประสานงานให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อดึงเงินคืนให้แล้วจะได้รับ sms แจ้งผลนะคะ

10475

dtac feedback team