Viewers

ใช้บริการใจดีแจกวันไม่ได้

ต้องการใช้บริการแจกวันค่ะ แต่ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากหมายเลขที่ใช้บริการมียอดใช้ไม่ครบ 200 จึงอยากทราบการเช็คยอดการใช้งานว่าครบ 200 หรือไม่ และวิธีเช็ค เช็คอย่างไร

1 คำตอบ 1
dtac call center

ใช้บริการใจดีแจกวันไม่ได้

สำหรับบริการใจดีแจกวัน เงื่อนไขการใช้บริการ ต้องมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถใช้บริการได้ ระบบจะคำนวณยอดการใช้งานสะสมที่มีการใช้งานโดยตัดจากกระเป๋าหลักและใจดีให้ยืม ทั้งการใช้งานในประเทศและต่างประเทศ ค่ะ อย่างไรน้องฟ้านุชชี่ตรวจสอบให้เพิ่มเติม รบกวนขอทราบ เบอร์โทร , ชื่อ-สกุล จดทะเบียนโดยแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux ( ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

dtac feedback team