Saharat007
Regular Viewers

เปลี่ยนภาษา

ช่วยเปลี่ยนภาษาซิมพม่าเบอร์ 0620616229 เปลี่ยนเป็นภาษาไทยหน่อยครับ

 

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนภาษา

@Saharat007 น้องฟ้ารับเรื่องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ผู้หญิงมีความสุข

10475

dtac feedback team