manon
Just browsing

ร้องเรียนบริการและสัญญาณที่แย่มากๆ

น้องสาวไม่จ่ายค่าบริการ ค้างแคา 425 บาท แล้วตัดสัญาณทั้งอินเตอร์เน็ต เดือดร้อน ทำงานอยู่ จะจ่ายผ่าน ทางโอนเงินในมือถือก็ไม่ได้ โทรไปบอกให้ไปจ่ายอย่างเดียว บริการแบบนี้ย้ายค่ายเลยดีกว่า มาทำงานสัญาณเน็ทก็อ่อนใช้งานได้ไม่เต็มไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียทุกเดือน โทรไปน่าจะรับนะ 1678
4 คำตอบ 4
manon
Just browsing

เรื่อง: ร้องเรียนบริการและสัญญาณที่แย่มากๆ

087-4958283 call center โทรมาด่วนเลย เปิดสัญาณให้ผมด้วยผมจะจ่ายผ่านมือถือ
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ร้องเรียนบริการและสัญญาณที่แย่มากๆ

 

Buddy กระต่ายต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานด้วยนะคะ ตามที่คุณ manon ต้องการชำระเงิน

ผ่านบัตรเครดิตกับทาง call center นั้น ทางเราได้ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วค่ะ 

รบกวนรอการติดต่อกลับเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 

</
manon
Just browsing

เรื่อง: ร้องเรียนบริการและสัญญาณที่แย่มากๆ

ยังไงเปิดสัญญาณให้ผมด่วน ผมต้องใช้งาน ผมจะจ่ายทันทีที่สัญญาณเน็ทมาครับ
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ร้องเรียนบริการและสัญญาณที่แย่มากๆ

 

Buddy กระต่ายดำเนินการเปิดสัญญาณชั่วคราว ( 1 วัน) เรียบร้อยแล้วนะคะ รบกวนรอสัญญาณประมาณ 15 นาทีค่ะ 

หากยังไม่สามารถต่อเน็ตได้ แนะนำปิด-เปิดเครื่องใหม่ก่อนนะคะ 

</