Promrat
Contributor

ยกเลิกการสั่งซื้อ

ถ้าจะยกเลิกของที่สั่งไปต้องทำไงครับ??

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกการสั่งซื้อ

@Promrat ตรวจสอบ Order # DTAC19031102228 น้องฟ้าได้ประสานงานทีมเกี่ยวข้องให้เรียบร้อย รบกวนรอผลความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ

10475 ผู้หญิงมีความสุข
</