New Comer

Samsung​galaxy​note​10 และ​Note 10+

IMG_20190505_214444_421.jpgHuawei​ y9​ ​2019​Huawei y9​ 2019

Ambulance​ service

ไม่ได้​ทำ​เพื่อ​เอาหน้า​ แต่​เรา​ทำ​ด้วย​ศรัทธา​และ​หัวใจ

Samsung galaxy​ note 10

จะทำให้ชีวิต​ง่า​ยขึ้น​ทั้ง​ถ่ายรูป​และ​บันทึก​ข้อมูล

#Samsung​ galaxy note 10