นักตอบตัวยง

อยากให้ dtac มีศูนย์บริการที่เข้าถึงผู้ใช้บริการ

อยากให้มีการตั้งช้อปเพื่อบริการแก้ไขปัญหาและดูแลลูกค้าให้อยู่ทุกๆๆอำเภอไกล้เคียงผุ้ใช้บริการครับจะทำให้อินเตอร์เน๊ตจะเข้าถึงผู้ใช้บริการรายใหม่ๆๆมากยิ่งขึ้นครับ 

1 คำตอบ 1
Highlighted
นักตอบตัวยง

เรื่อง: อยากให้ dtac มีศูนย์บริการที่เข้าถึงผู้ใช้บริการ

สำหรับศูนย์บริการของ dtac จะมี 2 แบบ คือ dtac Hall กับ dtac Center ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกจังหวัด 

สิ่งที่คุณ @del_hikiat_Benz  หมายถึงน่าจะเป็น dtac Hall ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการขนาดใหญ่ของ dtac ที่ในขณะนี้เราพยามจะขยายไปในทุกจังหวัดและทุกอำเภอในหัวเมืองใหญ่ก่อนนะคะ 


If you appreciate my efforts, please give me a point ↓
Accept as solution to help others find it faster.