Just browsing

ให้เช่าพื้นที่ต้องเสาสัญญาณ

เนื่องจากที่จังหวัดเพชรบุรี  อำเภอบ้านแหลม ตำบลบางขุนไทร   มีการใช้เครือข่าย Dtac แต่พบว่า สัญญาณอ่อนมาก ข้าพเจ้าจึงขอเสนอพื้นที่ให้เช่าตั้งเสาสัญญาณ ครับ สามารถติดตั้งได้ที่เบอร์ 0875022351 คุณมงคล  
พิกัดให้เช่า ประมาณ 1 ไร่ 1งาน 82 ตารางวา  เป็นยุ้งเก็บเกลือเก่าซึ่งไม่ได้ใช้แล้วหากทาง Dtac จะเช่าจะรื้อยุ้งเกลืออกและปรับหน้าดินครับ

แผนที่.png

 

 

 

ภาพ.png

1 คำตอบ 1
dtac call center

ให้เช่าพื้นที่ต้องเสาสัญญาณ

น้องฟ้านุชชี่รับเรื่องประสานงานไปยังทีมงานเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยแล้ว หากทราบผลคืบหน้าอย่างไรจะได้รับการแจ้งกลับนะคะ

dtac feedback team