Just browsing

เสนอพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

เจ้าของพื้นที่คุณประเทือง ยองทอง บ้านนาปลากั้ง ถนน 1125  หมู่ที่ 3  ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่    ผู้เสนอ วิทวัส ยองทอง เบอร์โทร 084-715-7648111010.png

1 คำตอบ 1
dtac call center

เสนอพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

น้องฟ้านุชชี่รับเรื่องประสานงานไปยังทีมงานเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยแล้ว หากทราบผลคืบหน้าอย่างไรจะได้รับการแจ้งกลับนะคะ

dtac feedback team