Regular Viewers

เสนอพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

ชื่อ วิมลรัตน์  ละไม

เบอร์โทร 0887503396

เบอร์สำรอง 0887503395

พื้นที่ เสนอ บ้านแหลมหิน ม.7 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

83000 

ขอบคุณค่ะ

 

 

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: เสนอพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

 

@WimonratLamai  น้องฟ้านุชชี่รับเรื่องประสานงานไปยังทีมงานเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยแล้ว หากทราบผลคืบหน้าอย่างไรจะได้รับการแจ้งกลับนะคะ

dtac feedback team