natsimaporn
ผู้สร้างสรรค์สังคมคนรักดีแทค

เพียงร่วมกิจกรรมบอกตัวละครที่ชื่นชอบ ลุ้นรับเสื้อยืดสวยๆจาก Pangya Mobile ฟรี

ปิดกิจกรรม

Pangya activity Community .png

 

วิธีร่วมกิจกรรม  :

 

1.เพียงแค่พิมพ์ชื่อตัวละครใน Line Pangya Mobile ที่คุณชื่นชอบพร้อมทั้งเหตุผล

 

2.แล้วติดแฮชแทก #linepangyamobile

 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม  :  20  มี.ค. 2561 (เริ่มต้นเวลา 15.00 น.) - 6  เม.ย. 2561 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)
 
วันประกาศรายชื่อผู้ชนะ :    10 เม.ย. 2561 (ภายใน 17.00 น.)
**หมายเหตุ: ผู้ชนะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ และยืนยันข้อมูลชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ภายในวันที่  17  เม.ย 2561  เวลา 17.00 . โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปทาง inbox (กล่องข้อความส่วนตัวในคอมมูนิตี้) หากผู้ชนะไม่มีการตอบกลับในเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ชนะสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล, กรณีผู้ชนะไม่ได้ verify เบอร์โทรศัพท์ดีแทค เราขอตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที 

 

 รางวัลที่จะได้รับ :

 

20  ท่านแรก  ที่ชวนเพื่อนมากดปุ่มให้ " คำชม "  Picture1.png  ในคำตอบของคุณได้จำนวนมากที่สุด
จะได้รับ  Pangya Mobile (ภาพเสื้อยืด) ฟรีท่านละ 1 ตัว
 ตามลำดับ และต้องตอบคำถาม พร้อมติดแฮชแท็ก ให้ครบถ้วน

 

Panya.jpg

 

 

 " โดยเพื่อนของที่มากดให้คำชม"  กรรมการจะนับยอดจำนวน user ID เฉพาะ ที่ได้มีการลงทะเบียนเบอร์มือถือ เพื่อยืนยันสถานะลูกค้าดีแทค (verifyเบอร์) แล้วเท่านั้น >>คลิกที่นี่  เพื่อยืนยันสถานะผู้ใช้บริการดีแทค)
......................................................................................................................................................................
*สำคัญมาก เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์การรับของรางวัล!!
  • อย่าลืม “ยืนยันสถานะผู้ใช้บริการดีแทคด้วยเบอร์มือถือของคุณ (verify เบอร์) โดย Sign In (ลงชื่อเข้าใช้งาน) ที่ ดีแทค ออนไลน์ คอมมูนิตี้ >> จากนั้น คลิกที่นี่  เพื่อกรอกเบอร์มือถือของคุณ
  • คุณจะสามารถ กดปุ่มให้คำชม, โพสต์, หรือ ส่งข้อความ Inbox ได้ ต่อเมื่อคุณ “เป็นสมาชิก” ดีแทค ออนไลน์ คอมมูนิตี้ แล้วเท่านั้น
  • สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครได้ง่ายๆโดย  คลิกที่นี่    (และอย่าลืมระบุเบอร์มือถือของคุณ เพื่อยืนยันสถานะผู้ใช้บริการดีแทค เพื่อให้คุณมีสิทธิ์รับรางวัลได้อย่างถูกต้องตามกติกา)
......................................................................................................................................................................

 

เงื่อนไขกิจกรรม : 

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำถูกต้องตามกติกา/เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม และโพสต์ในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

2. หากมีคำชมเท่ากัน เราจะเลือกคนที่โพสต์ก่อนเป็นผู้ชนะ

3. สำหรับผู้ชนะรางวัลเราจะติดต่อทาง inbox เพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล หากไม่มีการตอบกลับภายใน  ภายในวันที่  17  เม.ย 2561  เวลา 17.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์

4. user (ชื่อผู้ใช้งาน) และ 1 เบอร์ สามารถร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งเท่านั้น  หากพบว่ามีการใช้ user และ/หรือ เบอร์เดียวกัน จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับของรางวัล

5.กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า/ผู้ใช้บริการดีแทคเท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการดีแทค บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการได้รับของรางวัล
6.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องระบุเบอร์มือถือดีแทคที่ใช้ในเพื่อการร่วมกิจกรรมในดีแทค ออนไลน์ คอมมูนิตี้ โดยเบอร์นี้จะใช้สำหรับการแสดงสิทธิ์เพื่อรับของรางวัลเมื่อจบกิจกรรม
7.เบอร์โทรศัพท์ที่สมาชิกใช้ในการร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นเบอร์ดีแทคที่ผ่านการตรวจสอบ (Verify) แล้ว ว่ามีสถานะเป็นลูกค้าดีแทคเท่านั้น และต้องเป็นเบอร์ที่ยังใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน (Active)
8.คำชมที่ได้รับจะต้องเป็นคำชมที่ได้รับจากสมาชิกที่เป็นลูกค้าดีแทค ที่ได้ใส่เบอร์มือถือตอนลงทะเบียนสมัครสมาชิกในดีแทค ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรือเป็นเบอร์ที่ผ่านการตรวจสอบ (Verify) แล้ว ว่ามีสถานะเป็นลูกค้าดีแทค เท่านั้น และต้องเป็นเบอร์ที่ยังใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน (Active)
9.หากตรวจพบว่าชื่อที่จดทะเบียนของแต่ละเบอร์ที่ให้คำชม เป็นชื่อเดียวกัน หรือเป็นชื่อของผู้เข้าร่วมสมัคร หรือมีที่มาเดียวกัน คำชมนั้นจะไม่ถูกนับเป็นคะแนน และหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าคำชมที่ได้รับ มาจากผู้ร่วมกิจกรรมคนเดียวกัน จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลทันที
10.การมอบรางวัลจะต้องเป็นหนึ่งรางวัลต่อหนึ่งครัวเรือน หากหนึ่งครัวเรือนมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน และได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเพียงรางวัลเดียว
11.บริษัทฯจะประกาศผลทาง https://community.dtac.co.th และจะติดต่อผู้ชนะทาง inbox (ข้อความส่วนตัว) ของ ดีแทค ออนไลน์ คอมมูนิตี้ เพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล หากผู้ชนะไม่มีการตอบกลับทาง inbox ภายในเวลาที่กำหนด หลังจากวันที่ประกาศผล ถือว่าผู้ชนะสละสิทธิ์รับของรางวัล, กรณีผู้ชนะไม่ได้ verify เบอร์โทรศัพท์ดีแทค ไม่มีสิทธิ์รับของรางวัลในทุกๆกรณี
12.ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์, แลก, เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดค่าบริการ และค่าสินค้าต่างๆ ได้
13.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14.หากกรรมการพบว่าผู้สมัครคนใดทุจริตในการสมัคร ไม่ว่าวิธีใด จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับของรางวัล โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือก และตัดสินผู้ชนะกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎ/กติกา/เงื่อนไข ที่ระบุไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น
15.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฎิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติการของกิจกรรม หรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทได้ ซึ่งการใช้สิทธิตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ นั้น
16.พนักงาน ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถร่วมรายการได้
17.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
27 คำตอบ 27
kitchanut
Brand Lovers

เรื่อง: เพียงร่วมกิจกรรมบอกตัวละครที่ชื่นชอบ ลุ้นรับเสื้อยืดสวยๆจาก Pangya Mobile ฟรี

Marr เพราะตีได้ระยะไกล ถึงแม้จะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไร แต่ก็อาศัยเอาไว้ตีไม้แรก ที่สำคัญเท่ห์ดีด้วย #linepangyamobile
bat34104
Quality Reviewer

เรื่อง: เพียงร่วมกิจกรรมบอกตัวละครที่ชื่นชอบ ลุ้นรับเสื้อยืดสวยๆจาก Pangya Mobile ฟรี

Tiki เพราะว่าตีได้แม่นยำ และสามารถตี Tomahawk Shot ลูกพิเศษให้ลอยเป็นแนวโค้ง ลูกจะไม่หมุนเมื่อลงสู่พื้น ได้ครับ 

#linepangyamobile

แท็ก (1)
spcom
New Contributor

เรื่อง: เพียงร่วมกิจกรรมบอกตัวละครที่ชื่นชอบ ลุ้นรับเสื้อยืดสวยๆจาก Pangya Mobile ฟรี

Arin ครับ เพราะมีจุดเด่น การตีลูกระเบิดแบบพิเศษให้ลูกลอยเป็นทรงพาราโบล่า (หรือเด้งขึ้นเป็นเส้นตรงเมื่อลูกตกลงพื้น)
การตีนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายเป็น 2 เท่า ด้วยระเบิดมหาศาล สามารถใช้ได้ทุกๆ 3 เทิร์น
ความสามารถเป็นการตีชนิดลูกพลัสใกล้หลุด และสกิลติดตัวคือสามารถมองเห็นลายของหลุมได้
 
#linepangyamobile

 

wundee_CC
Brand Lovers

เรื่อง: เพียงร่วมกิจกรรมบอกตัวละครที่ชื่นชอบ ลุ้นรับเสื้อยืดสวยๆจาก Pangya Mobile ฟรี

Tiki ประเภทตีแม่นยำ ><" ตัวเล็กน่ารัก

มีสกิล และความสามารถ Tomahawk Shot
การตีลูกพิเศษให้ลอยเป็นแนวโค้ง ลูกจะไม่หมุนเมื่อลงสู่พื้นสามารถใช้ได้ทุกๆ 3 เทิร์น

 

 #linepangyamobile

แท็ก (1)
penpimol1960
Brand Lovers

เรื่อง: เพียงร่วมกิจกรรมบอกตัวละครที่ชื่นชอบ ลุ้นรับเสื้อยืดสวยๆจาก Pangya Mobile ฟรี

Tiki ตีได้แม่น น่ารักมาก  #Linepangyamobile

Godlekzaaaa
Just browsing

เรื่อง: เพียงร่วมกิจกรรมบอกตัวละครที่ชื่นชอบ ลุ้นรับเสื้อยืดสวยๆจาก Pangya Mobile ฟรี

Tiki ตีเเม่ยำดี สกิลนี้ยิ่งชอบเลย เสียงพากย์น่ารักดี ใส่ชุดเเล้วยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่
#Linepangyamobie
DigitalFast
Quality Reviewer

เรื่อง: เพียงร่วมกิจกรรมบอกตัวละครที่ชื่นชอบ ลุ้นรับเสื้อยืดสวยๆจาก Pangya Mobile ฟรี

ตัวละครที่ชื่นชอบคือ Tiki เพราะตีได้ตรงเป้า แม่นยำ
น่ารัก มีความสามารถสูง และสามารถตีให้ลูกไม่หมุนเมื่อลงพื้นได้

#Linepangyamobile
Asma103
Brand Lovers

เรื่อง: เพียงร่วมกิจกรรมบอกตัวละครที่ชื่นชอบ ลุ้นรับเสื้อยืดสวยๆจาก Pangya Mobile ฟรี

ตัวละครที่ชื่นชอบคือ Tiki ค่ะ เพราะเป็นผู้หญิงที่น่ารักดี ตีได้ตรงเป้า แม่นยำสุดๆ ค่ะ

#Linepangyamobile
rung6648
Regular Viewers

เรื่อง: เพียงร่วมกิจกรรมบอกตัวละครที่ชื่นชอบ ลุ้นรับเสื้อยืดสวยๆจาก Pangya Mobile ฟรี

ชอบ Tiki น่ารักอ่ะ ฟินสุดๆ ตรงเป๊ะ ๆ ตีลูกตรงได้แม่นยำเว่อร์วังอลังการ
#Linepangyamobile