Quality Reviewer

เรื่อง: เก็บตกบรรยากาศงานการเปิดรายชื่อ 24 Super d Hero

ผมยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Super d Hero ไม่ว่าผลของกิจกรรมจะออกมาอย่างไร ผมคิดว่าผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วย dtac community ของพวกเราเหล่าสมาชิก dtac ครับ

 

ขอบคุณครับ