New here

รักในหลวง ปฎิทินปีใหม่

โครงการพระราชดำริ ของรัชกาลที่ ๙ มีทั้งหมด 3000 กว่า โครงการ แต่โครงการในพระราชดำริ ที่เด่นคือ ๑ โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน ซึ่งช่วยประชาชนในพื้นที่นั้นได้อย่างมีสุข และ โครงการ แกล้มลิม ซึ้งช่วยลด ปัญหา น้ำท่วม แต่นับว่า โครงการพระราชดำริด ต่างๆๆๆๆ ปวงชลชาวไทย ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าพระบาทรัชกาลที่๙ ทรงทำให้ ปวงชลชาวไทยขอพระองค์ อยู่อย่างมีสุข แม้ว่าพระองค์เหนื่อยพระวรกายแค่ไหน ก็ทรงทำให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขทั่วกัน