wanthanee
Just browsing

ยังไม่เคยได้รับใบแจ้งชำระค่าบริการ

รบกวนทางดีแทคส่งใบแจ้งชำระค่าบริการ หมายเลข 094-829xxxx ชื่อบุญเลิศ สีเฮ้า ให้ด้วยค่ะ เคยติดต่อเรื่องนี้แล้ว ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าส่งให้แล้ว แต่ก็ไม่เคยได้รับเลยค่ะ ต้องการบาร์โค้ตเอามาชำระค่าบริการรายเดือน ถ้าปริ๊นเอง บาร์โค้ตไม่ชัดเจน 

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ยังไม่เคยได้รับใบแจ้งชำระค่าบริการ

น้องฟ้า รบกวนขอทราบ ที่อยู่ปัจจุบัน
เช่น ชื่ออาคาร , ชั้น , ซอย หรือ หมู่บ้าน เพื่อทำการเช็คกับทางระบบให้นะคะ 

โดยแจ้งไปที่ https://web.facebook.com/dtac/ และคลิกเมนู Inbox (ส่งข้อความ)

หรือสัญลักษณ์ facebook messenger เรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการโดยตรงค่ะ

 

7416

dtac feedback team