Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม ร้องเพลง ขอฝน ลุ้นร่มกันเปียก!!

แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันอยู่บนหลังคา
วันนึงมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา
พระอาทิตย์ส่องแสง ฝนแห้งจางไปลับตา
มันรีบไต่ขึ้นฟ้า หันหลังมาทำตาลุกวาว
🕷🕷🕷🌧🌧🌧☔️☔️☔️
Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม ร้องเพลง ขอฝน ลุ้นร่มกันเปียก!!


"Raindrops Keep Falling On My Head"
[by B. J. Thomas]

Raindrops keep fallin' on my head
Just like the guy whose feet are too big for his bed
Nothing seems to fit
Oh, raindrops keep fallin' on my head
Keep a-fallin'

Cause I just done me some talking to the sun
And I said I didn't like the way he got things done
Sleeping on the job
Oh, raindrops keep fallin' on my head
Keep a-fallin'

But there's one thing I know
The blues they send to meet me
Won't defeat me
It won't be long till happiness
Comes up to greet me
To greet greet greet greet me

Raindrops keep fallin' on my head
But that doesn't mean my eyes will soon be turning red
Crying's not for me
Cause I ain't gonna stop the rain by complaining

Raindrops keep fallin' on my head
But that doesn't mean my eyes will soon be turning red
Crying's not for me
Cause I ain't gonna stop the rain by complaining

Because I'm free
Nothing's bothering me
Because I'm free
Nothing's bothering me
Because I'm free
Nothing's bothering me
Because I'm free
Nothing's bothering me
Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม ร้องเพลง ขอฝน ลุ้นร่มกันเปียก!!

เพลง ฟ้ายังมีฝน

ศิลปิน: ตุ๊กตา-กันยารัตน์

 

ฟ้ายามจะมีฝนพรำ

อาจจะช้ำจึงได้พรำฝนมา

ทุกครั้งที่เจ็บใจ

แต่ไม่รู้จะบอกใคร

ก็ร้องไห้ออกมา

.ร้องมันออกมาให้พอ

จะไม่ขอใครให้มาเห็นใจ

ไม่คิดจะจดจำ 

เจ็บและช้ำยิ่งกว่าใคร

เมื่อรักมาจากลา

.ฟ้า  ฟ้ายังต้องมีฝน

เกิดเป็นคน

ต้องมีเสียน้ำตา

.ฝน ฝนร่วงหล่นมาช้าๆ

จากดวงตา

จากส่วนลึกในใจ

...เหลือเพียงแต่รอยน้ำตา

อีกไม่ช้าคงจะเลือนลบไป

แล้วฝนก็จะซา

กลับมาเป็นฟ้าที่สดใส

ไม่เหมือนที่ผ่านมา

..ฟ้า ฟ้ายังต้องมีฝน

เกิดเป็นคน

ต้องมีเสียน้ำตา

.ฝน ฝนร่วงหล่นมาช้าๆ

จากดวงตา

จากส่วนลึกในใจ

..ฟ้า ฟ้ายังต้องมีฝน

เกิดเป็นคน

ต้องมีเสียน้ำตา

.ฝน ฝนร่วงหล่นมาช้าๆ

จากดวงตา

จากส่วนลึก ในใจ

ฟ้า ฟ้าที่มีฝน

เปรียบดังคนช้ำใจ

 

Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม ร้องเพลง ขอฝน ลุ้นร่มกันเปียก!!

บทเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน

สายฝน :
เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ่ว
ต้นไม้พลิ้วลู่กิ่งใบ
เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป
แต่เหล่าไม้ยิ่งกลับงาม
พระพรหมท่านบันดาลให้ฝนหลั่ง
เพื่อประทังชีวิตมิทราม
น้ำทิพย์สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวงาม
ทั่วเขตคามชุ่มธารา
สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวทุ่ง
แดดทอหรุ้งอร่ามตา
รุ้งเลื่อมลายพร่างพรายนภา
ยามเมื่อฝนมาแต่ไกล
พระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำ
เพื่อจะนำดับความร้อนใจ
น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟ้าแดนไกล
พืชพรรณไม้ชื่นยืนยง
Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม ร้องเพลง ขอฝน ลุ้นร่มกันเปียก!!

Bruno mars-It will rain ☔️
https://youtu.be/W-w3WfgpcGg

If you ever leave me, babe
Leave some morphine at my door
Cause it would take a whole lot of medication
To realize what we used to have, we don’t have it anymore


There’s no religion that could save me
No matter how long my knees are on the floor
Oh so keep in mind all the sacrifices I’m makin’
Will keep you by my side and keep you from walkin’ out the door

Cause there’ll be no sunlight
If I lose you, babe
There’ll be no clear skies
If I lose you, babe
Just like the clouds, my eyes will do the same
If you walk away, everyday it’ll rain, rain, rain-ai-ai-ain

I’ll never be your mother’s favourite
Your daddy can’t even look me in the eye
Ooh If I was in their shoes, I’d be doing the same thing
Saying there goes my little girl, walking with that troublesome guy

But they’re just afraid of something they can’t understand
Ooh but little darling watch me change their minds
Yeah for you, I’ll try, I’ll try, I’ll try, I’ll tryyyy
And pick up these broken pieces ’til I’m bleedin’
If that’ll make it right

Cause there’ll be no sunlight
If I lose you, babe
There’ll be no clear skies
If I lose you, babe
Just like the clouds, my eyes will do the same
If you walk away, everyday it’ll rain, rain, rain-ai-ai-ain

Oh don’t you say (don’t you say) goodbye (goodbye)
Don’t you say (don’t you say) goodbye (goodbye)
I’ll pick up these broken pieces ’til I’m bleedin’
If that’ll make it right

Cause there’ll be no sunlight
If I lose you, babe
There’ll be no clear skies
If I lose you, babe
Just like the clouds, my eyes will do the same
If you walk away, everyday it’ll rain, rain, rain-ai-ai-ain
Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม ร้องเพลง ขอฝน ลุ้นร่มกันเปียก!!

เจ้าสาวที่กลัวฝน /เต๋อ เรวัตติ์
♡♡♡♡ ท้องฟ้าใส ยามฝนซา
เปียกปอนกันมา กลับแห้งไป
ความรักนั้น ต้องมั่นใจ
ฝากใจให้รักชักนำ ♡♡♡ชอบท่อนนี้ที่สุด ^^
Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม ร้องเพลง ขอฝน ลุ้นร่มกันเปียก!!

เธอมากับฝน😘😘😘

.. เรามันตัวคน เดียว
ไม่เคย คิด จะมี ใคร
เจอผู้คนมาก มาย
แต่มอง แล้ว ไม่สน ใจ
ลุยมันไปคน เดียว
ก็มี เหงา บ้างเล็ก น้อย
เห็นสวยสวยก็ บ่อย
แต่ยัง ไม่เคย ชอบ ใคร
จน วันที่ เดิน ตาก ฝน
เหมือนโดน ฟ้า ผ่า
กลางหัว ใจ
เจอเอาเธอคน นี้
ถูก ใจ
เธอ มา กับฝน
สวย ตรง ที่เดิน ตาก ฝน
ตัว เปียกฝน
เธอ ก็ยัง สวย ดี
เธอ มา จากไหน
ฝน จึง เป็นใจ อย่างนี้
เจอ แบบนี้
ใจ มันเลย ร้อน รน
เธอดูมีอะ ไร
ก็มี บ้าง อย่างตรง กัน
ถ้าเราเดินด้วย กัน
ก็คง สม กัน เหลือเกิน
ไม่ ทันจะ เข้า ไป ทัก
ฝนเท กระหน่ำ เธอ หาย ไป
จะเจอเธอคน นี้ อีกไหม
เธอ มา กับฝน
สวย ตรง ที่เดิน ตาก ฝน
ตัว เปียกฝน
เธอ ก็ยัง สวย ดี
เธอ มา จากไหน
ฝน จึง เป็นใจ อย่างนี้
เจอ แบบนี้
ใจ มันเลย ร้อน รน
. ไม่ ทันจะ เข้า ไป ทัก
ฝนเท กระหน่ำ เธอ หาย ไป
จะเจอเธอคน นี้ อีกไหม
เธอ มา กับฝน
สวย ตรง ที่เดิน ตาก ฝน
ตัว เปียกฝน
เธอ ก็ยัง สวย ดี
เธอ มา จากไหน
ฝน จึง เป็นใจ อย่างนี้
เจอ แบบนี้
ใจ มันเลย ร้อน รน
เธอ มา กับฝน
สวย ตรง ที่เดิน ตาก ฝน
ตัว เปียกฝน
เธอ ก็ยัง สวย ดี
เธอ มา จากไหน
ฝน จึง เป็นใจ อย่างนี้
เจอ แบบนี้
ใจ มันเลย ร้อน รน
Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม ร้องเพลง ขอฝน ลุ้นร่มกันเปียก!!

เพลงเธอมากับฝน

เรามันตัวคนเดียว ไม่เคยคิดจะมีใคร
เจอผู้คนมากมาย แต่มองแล้วไม่สนใจ

ลุยมันไปคนเดียว ก็มีเหงาบ้างเล็กน้อย
เห็นสวยๆก็บ่อย แต่ยังไม่เคยชอบใคร

จนวันที่เดินตากฝน เหมือนโดนฟ้าผ่ากลางหัวใจ
เจอะเอาเธอคนนี้ ถูกใจ

เธอมากับฝน สวยตรงที่เดินตากฝน
ตัวเปียกฝน เธอก็ยังสวยดี
เธอมาจากไหน ฝนจึงเป็นใจอย่างนี้
เจอแบบนี้ ใจมันเลยร้อนรน

เธอดูมีอะไร ก็มีบางอย่างตรงกัน
ถ้าเราเดินด้วยกัน ก็คงสมกันเหลือเกิน

ไม่ทันจะเข้าไปทัก ฝนเทกระหน่ำเธอหายไป
จะเจอเธอคนนี้ อีกไหม


เธอมากับฝน สวยตรงที่เดินตากฝน
ตัวเปียกฝน เธอก็ยังสวยดี
เธอมาจากไหน ฝนจึงเป็นใจอย่างนี้
เจอแบบนี้ ใจมันเลยร้อนรน

ไม่ทันจะเข้าไปทัก ฝนเทกระหน่ำเธอหายไป
จะเจอเธอคนนี้ อีกไหม

เธอมากับฝน สวยตรงที่เดินตากฝน
ตัวเปียกฝน เธอก็ยังสวยดี
เธอมาจากไหน ฝนจึงเป็นใจอย่างนี้
เจอแบบนี้ ใจมันเลยร้อนรน

เธอมากับฝน สวยตรงที่เดินตากฝน
ตัวเปียกฝน เธอก็ยังสวยดี
เธอมาจากไหน ฝนจึงเป็นใจอย่างนี้
เจอแบบนี้ ใจมันเลยร้อนรน
Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม ร้องเพลง ขอฝน ลุ้นร่มกันเปียก!!

คิดถึงนะ / Mr.Lazy feat.แพรว คณิตกุล

เหม่อมองท้องฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล้อยไป
ใบไม้พริ้วไหว เมื่อลมพัดแผ่วเบา ก็เหงาตาม
กลิ่นไอสายฝน ละอองพร่างพรม ชุ่มฉํ่า
เธออยู่ที่ไหน จิตใจเผลอคิดตาม คิดถึงเธอ

ฝนก็เทหัวใจ ก็เซเหว่หว้านะเออ
ฟ้าฝนแกล้งกันอย่างนี้เสมอ รังแกคนเหงาทำไม

เมื่อความคิดถึง มาพร้อมกับฝน
ห่วงหาใครบางคน เมื่อฝนเป็นสาย
ไม่รู้เลยว่าเธอ ติดฝนอยู่ไหน
จะเปียกฝนหรือเปล่า กังวลอยู่นะ

ฝากความคิดถึง กลับไปกับฝน
ส่งถึงใครบางคน ให้เธอได้รู้ว่า
ให้เธอรีบกลับมา อย่าลืมว่ามีคนห่วงใย

เกลียดกลัวฟ้าร้อง ยิ่งตอนที่ไม่มีเธออยู่
ปิดตาป้องหู ไม่รู้ต้องซบใครเมื่อไร้เธอ

ฝนก็เทหัวใจ ก็เซเหว่หว้านะเออ
ฟ้าฝนแกล้งกันอย่างนี้เสมอ รังแกคนเหงาทำไม

เมื่อความคิดถึง มาพร้อมกับฝน
ห่วงหาใครบางคน เมื่อฝนเป็นสาย
ไม่รู้เลยว่าเธอ ติดฝนอยู่ไหน
จะเปียกฝนหรือเปล่า กังวลอยู่นะ

ฝากความคิดถึง กลับไปกับฝน
ส่งถึงใครบางคน ให้เธอได้รู้ว่า
ให้เธอรีบกลับมา อย่าลืมว่ามีคนห่วงใย

ฝนก็เทหัวใจ ก็เซเหว่หว้านะเออ
ฟ้าฝนแกล้งกันอย่างนี้เสมอ รังแกคนเหงาทำไม

เมื่อความคิดถึง มาพร้อมกับฝน
ห่วงหาใครบางคน เมื่อฝนเป็นสาย
ไม่รู้เลยว่าเธอ ติดฝนอยู่ไหน
จะเปียกฝนหรือเปล่า กังวลอยู่นะ

ฝากความคิดถึง กลับไปกับฝน
ส่งถึงใครบางคน ให้เธอได้รู้ว่า
ให้เธอรีบกลับมา อย่าลืมว่ามีคนห่วงใย ^__^

Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม ร้องเพลง ขอฝน ลุ้นร่มกันเปียก!!

เพลง 18ฝน

อาจจะมี บางทีฉันดูสับสน
มีใครบ้างไหมซักคน ยอมทนรับฟังเรื่องราว
บ้านที่มี บางทีก็เหมือนไม่มี
มันคือนรกดีๆ บางทีฉันก็ปวดร้าว

เฝ้าอิจฉาดูใครเขาครบครอบครัว
ทำไมฉันมีแต่ตัว หวาดกลัวไม่รู้เรื่องราว

รู้บ้างไหม ในหัวใจ มันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษาคอยเข้าใจ ไม่ขอมากไปกว่านี้
18 ฝน 18 หนาว มันร้าวในใจสิ้นดี
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี วันนี้หัวใจสับสน

เกิดกำแพง กำแพงที่มองไม่เห็น
ปิดใจที่แสนจะชาเย็น เหมือนไม่มีจิตใจ
เกิดปัญหา ปัญญาก็มีแค่นี้
ผ่านฝนแดด 18 ปี เป็นทางแยกอันตราย

อาจจะเหมือน อนาคตฉันไม่มี
ใครๆ เขามองไม่ดี แต่ใครจะรู้ข้างใน
รู้บ้างไหม ในหัวใจ มันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษาคอยเข้าใจ ไม่ขอมากไปกว่านี้

18 ฝน 18 หนาว มันร้าวในใจสิ้นดี
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี วันนี้ในใจสับสน

รู้บ้างไหม ในหัวใจ มันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษาคอยเข้าใจ ไม่ขอมากไปกว่านี้
18 ฝน 18 หนาว มันร้าวในใจสิ้นดี
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี วันนี้ในใจสับสน

รู้บ้างไหม ในหัวใจ มันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษาคอยเข้าใจ ไม่ขอมากไปกว่านี้
18 ฝน 18 หนาว มันร้าวในใจสิ้นดี
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี วันนี้ในใจสับสน