nholakae
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น ช่วยให้ชาวเขามีรายได้อย่างสุจริต ทรงรักประชาชนอย่างไม่แบ่งแยก
Nichapa_Khonkae
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

แนวคิดเศรษฐ กิจพอเพียง ทำให้ครอบครัวของฉันมีความสุขขึ้นและมัชีวิตที่มีความสุขไม่เป็นหนี้
0867701079
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจโครงการหลวงที่ใช้เวลากว่า 40 ปีพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้อยู่ดีมีอาชีพยั่งยืนและเลิกปลูกฝิ่นได้ถาวร
Yanipat
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่ช่วยให้พวกเราชาวเกษตร รอดพ้นจากความอดยาก ความแห้งแล้ง ทำให้เราได้ลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งด้วยสองมือสองเท้าของพวกเราลูกหลานชาวนา❤️
Bewkorn
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจและปลื้มกับเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเพราะท่านสอนให้คนไทยรู้จักคำว่า พอ ไม่จำเป็นต้อง ใช้จ่ายเกินกำลังของตัวเอง
ซึ่งเหมาะมากๆแก่สังคมไทยในปัจจุบัน
deer363
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ทุกพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทำล้วนแต่มีคุณประโยชน์กับชาวไทยทั้งสิ้น แต่ที่ประทับใจที่สุดคือ 2 เหตุการณ์ คือ เมื่อครั้งน้ำท่วมกรุงเทพ ถ้าจำไม่ผิดคือปี 2538 บ้านอยู่แถวตลิ่งชัน ได้ข่าวว่าพระองค์เสด็จมาดูน้ำและบ้านเรือนประชาชน ซึ่งเคยได้ยินตั้งแต่ตินเด็กที่น้ำท่วมปี 2526 ไม่รู้ว่าจริงมั้ย แต่แค่ได้ข่าวก็ดีใจ และหลังจากนั้นท่านได้โปรดให้สร้างประตูกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมให้ชาวสวนผักตลิ่งชัน ทำให้แถวบ้านได้อานิสงค์ไม่ถูกน้ำท่วมไปด้วย
และอีกเหตุการณ์ที่ดูข่าวแล้วเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกรักพระองค์สุดหัวใจคือ เมื่อครั้งท่านประชวรเข้ารับการผ่าตัดที่ศิริราช แต่เรายังเห็นพระองค์ลุกมากางแผนที่ แก้ปัญหาการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้า โดยโปรดให้สร้างสะพานพระราม 8 ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจร เป็นภาพที่เห็นแล้วรักในหลวงจับใจจริง ๆ
Benzy
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจและตื้นตันใจกับทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพราะเกิดมาก็ได้เห็นและรับรู้แล้วว่าท่านทรงทำเพื่อคนไทยมาโดยตลอด ดีใจที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่๙
MyNameIsMichael
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชดำริจีดตั้งโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์ดอยคำ
ทำให้ชาวเขาและชาวบ้านที่อยู่บนดอยและห่างไกลเมือง มีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนทั้งประเทศได้บรืโภคผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา
Aut2531
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการฝนหลวง เพราะโครงการนี้ครอบครัวผมได้รับผลประโยชน์โดยตรงเพราะเนื่องจากที่บ้านมีอาชีพเกษตรกร เพราะหากปีไหนเป็นหน้าแล้งอดีตก็จะไม่สามารถทำนาได้เนื่องจากหากทำไปก็มีโอกาสที่จะขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงนาข้าว แต่เมื่อเพราะองค์ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาครอบครัวผมก็มีโอกาสทำนาได้มากขึ้นเพราะมีน้ำสามารถหล่อเลี้ยงทุ่งนาได้ ทำให้ครอบครัวผมมีความสุขกันมากขึ้น
Thananchai
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้การดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน