titled
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการพระราชดำริ ของรัชกาลที่ ๙ มีทั้งหมด 3000 กว่า โครงการ แต่โครงการในพระราชดำริ ที่เด่นคือ ๑ โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน ซึ่งช่วยประชาชนในพื้นที่นั้นได้อย่างมีสุข และ โครงการ แกล้มลิม ซึ้งช่วยลด ปัญหา น้ำท่วม แต่นับว่า โครงการพระราชดำริด ต่างๆๆๆๆ ปวงชลชาวไทย ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าพระบาทรัชกาลที่๙ ทรงทำให้ ปวงชลชาวไทยขอพระองค์ อยู่อย่างมีสุข แม้ว่าพระองค์เหนื่อยพระวรกายแค่ไหน ก็ทรงทำให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขทั่วกัน
Oilsunracha
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการตามแนวพระราชดำริ ตามแนวเขา ทำให้ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ยกเลิกการปลูกฝิ่น หันมาปลูกชา กาแฟ แก้ปัญหาความยากจนและสิ่งเสพติด รวมถึงมีงานทำเป็นหลักแหล่ง ได้เรียนหนังสือ และทำให้ภูเขาหัวโล้นแห้งแล้งต่าง ๆ เต็มไปด้วยสีเขียว
tpummala
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ความประทับใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ให้ประชาชน
topband
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทำมีมากมาย สิ่งที่ผมประทับใจคือโครงการ "ช่างหัวมัน" ซึ่งเป็นโครงการที่พลิกที่ดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์บนพื้นดินได้ จนปัจจุบันนี้พื้นดินแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยนช์ได้จนเต็มพื้นที่ ทำให้ประชาชนสามารถทำการเกษตรได้เนื่องด้วยพระองค์ท่านทำให้ทุกคนเห็นว่าท่านสามารถพลิกพื้นที่แห่งนี้ได้

topband
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทำมีมากมาย ที่ผมประทับใจคือ   "โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ"  

 

ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี มันคือการพลิกจากพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ สามารถพลิกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทางการเกษตร

 

ที่สมบูรณ์ได้ซึ่งไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถทำได้โดยที่ใส่ใจจนเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ได้ขนาดนี้

 

Somhatai
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการ แกล้มลิม ซึ้งช่วยลด ปัญหา น้ำท่วมคะ
jiabfy
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับในเศรษฐกิจพอเพียงเพราะที่บ้านพ่อได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงได้นำมาใช้จริงที่บ้าน
Sup3rB3st
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคำที่ได้ยินมาตั้งแต่ยังเด็ก จนโตมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นสิ่งที่ยังนำมาประยุกต์ใช้ได้จนทุกวันนี้ ผมจะพยายามทำตามให้สำเร็จใฟ้จงได้
cthida
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ทรงเป็นนักคิด นักปฏิบัติ โครงการต่างๆ ช่วยเหลือราษฎร เช่น ฝนหลวง ช่วยชาวนา แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถนำมาปรับใช้ไม่ใช่เพียงแค่เกษตรกร
Fern_GD28
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

การเสด็จเยือนถิ่นถุรกันดานทั่วไทย

 

เมื่อก่อน มีหมู่บ้านแห่งนึงในจังหวัดนราธิวาส ชื่อ หมู่บ้านกาหลง พระองค์และพระบรมศานุวงศ์จะเสด็จฯตลอดทุกปี

เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับเขตจังหวัดปัตตานี ภูเขาล้อมรอบ เส้นทางรถมีทางเดียว สัญญาณมือถือ มีเครือข่ายเดียว

ทุกครั้งที่พระองค์มา จะมีแพทย์ พอศว. ตามมาด้วยทุกครั้ง

 

พระองค์นำความร่มเย็นมายังชาวบ้าน สอนงาน สร้างอาชีพ ให้ทุนตั้งตัว

ทุกคนรักพระองค์มาก รักมากจริงๆ ด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้น เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ท่านจะมา ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร

แค่ดีใจที่ต้องกลับจากรร.เรียนเร็วขึ้น แค่ดีใจที่มีของมาแจก แค่ดีใจที่มีการตัดอย่าง จัดดอกไม้สวยงาม

 

เราไม่เคยรู้เลย ว่านั้นเป็นโอกาสเดียว ที่เราสามารถใกล้ชิดพระองค์ได้ขนาดนั้น

ขอบคุณพระองค์ท่านที่ทรงใส่ใจ ประชาชนอย่างแท้จริง

ขอให้พระองค์ทรงสมพระทัยตามที่ท่านต้องการทุกอย่าง ขอขอบคุณท่านจากใจจริงค่ะ