Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่มีความสุขไม่เดือดร้อน
Highlighted
New here

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

หนึ่งในพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ข้าพเจ้าประทับใจ
คือ ครั้งหนึ่งในหลวงเคยเป่าแซกโซ
แม้จะไม่ได้เกิดในยุคสมัยของข้าพเจ้า แต่ก็ถูกเล่ามาจากความตื้นตันของคนยุคก่อน
Highlighted
New here

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

หนึ่งในพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ข้าพเจ้าประทับใจ
คือ ครั้งหนึ่งในหลวงเคยเป่าแซกโซโฟนผ่านวิทยุ ระดมเงินบริจาคเข้า"กองทุนปราบอหิวาตกโรค" ที่พระองค์ทรงก่อตั้ง เพื่อสนับสนุนสภากาชาดไทยซื้ออุปกรณ์เพื่อผลิตวัคซีน เครื่องมือวิจัยโรค
ทั้งนี้ ยังมีพระบรมราชานุญาติให้ประชาชนโทรศัพท์มาขอเพลงทางวิทยุ อส.ได้ แม้พระราชกรณียกิจในครั้งนี้จะไม่ได้เกิดในยุคสมัยของข้าพเจ้า แต่ก็ถูกเล่ามาจากความตื้นตันของคนยุคก่อน และสร้างความประทับใจให้กับข้าพเจ้าได้อย่างมากมายเหลือล้น
Highlighted
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

รัชกาลที่9 ท่านทรงมีแนวคิดหลายอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง อีกทั้งหลายโครงการที่พระองค์ท่านทรงดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย มีที่ทำกิน มีเศรษฐกิจ ที่ดีขึ้น พระองค์ทรงเป็นห่วงประชาชน และยังพระราชทาน โครงการหลวง เพื่อให้ชาวเขามีงานทำ หลีกเลี่ยงยาเสพติด พวกเราทุกคนรักพระองค์
Highlighted
Readers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ความประทับใจในพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 

ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ " โครงการฝนหลวง "

เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร

ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม

Highlighted
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ฝนหลวง พระองค์ทรงคิดค้น นำฝนลงสู่พื้นที่อิสานที่แห้งแล้ง ให้ได้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ชาวนาสามารถใช้สอยน้ำในการเกษตรทำนาทำสวน ในที่ดินทำกิน ปลูกข้าวเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้ประชาชนอยู่ได้ด้วยคำว่า "พอ" แค่ "พ"อ ก็เพียงพอแล้ว #จะขอเดินตามรอยเท้าของพ่อ
Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระองค์ทรงเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งไม่มีแม้ฝนจะตกกลับมีฝนให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้และเพียงพอต่อการทำเกษตรด้วยโครงการฝนหลวง
Highlighted
นักตอบตัวยง

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560


ชอบโครงการแก้มลิง ที่ช่วยลดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นการนำลักษณะวิธีการกินของลิง มาเป็นคำอธิบาย เป็นกุศโลบายความเฉลียวฉลาดของในหลวง

ท่าน ทำให้เห็นภาพอย่างง่ายดายมาก ทรงมีพระราชกระแสอธิบายว่า "ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิง ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเข้าปากเคี้ยว
แล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน ลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อยๆนำออกมาเคี้ยและกลืนกินภายหลัง"
ด้วยแนวพระราชดำรินี้ จึงเป็น "โครงการแก้มลิง" เพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำ ไว้รอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ภายหลัง

ไม่ว่าโครงการไหนๆ และพื้นที่ไหนที่ท่านไป ก็จะเจริญทั้งนั้น


วันนี้สามารถdownload "dtac app" เพื่อใช้ในการเช็คยอดการใช้งาน,ชำระเงิน และ ดูสิทธิพิเศษได้ที่link
DTAC_APP
Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ชอบโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกโครงการ ทรงสอน ให้ประชาชนของพระองค์ให้ทรัพยากร ที่เรามีอยู่อย่างถูกต้อง และพอเพียง อย่างแท้จริง