AU_Mwa
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน และแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
itthipol
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ชื่นชมโครงการ ''ฝนหลวง''เป็นพิเศษ เพราะน้ำฝนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก
เคยดูภาพยนตร์เรื่อง"ด้วยเกล้า"จะเห็นได้เลยถึงความจำเป็นของน้ำฝน หากไม่มีน้ำฝน อาจถึงขั้นต้องไปซื้อน้ำบาดาลมาใช้

รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรให้ดียิ่งขึ้นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา

aeksang
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการฝนหลวง ทำให้ชาวนาในเขตที่ประสบภัยพิบัตความแห้งแล้ง ได้มีน้ำไว้ใช้ทำนาและอุปโภคบริโภค เพื่อช่วย ประชาชนของท่านให้พ้นจากความทุกยากลำบาก ในช่วงหน้าแล้ง ท่านเหน็ดเหนื่อยและไม่เคยหยุดพัก กับเรื่องของปรชาชน
Von
Brand Lovers
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ผมประทับใจโครงการคลองลัดโพธิ์
เมื่อก่อนแถวบางกะเจ้า
น้ำท่วมครับ มีโครงการคลองลัดโพธิ์
ช่วยได้มากครับ น้าไม่ท่วม
และสะพานภูมิพน 1 ,2 ช่วยการจารจร
ฝั่งกรุงเทพ และฝั่งพระประแดงครับ
Thaworn Wongngarm
wannamumluk
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี รู้สึกขอบคุณโครงการฝนหลวงค่ะ ต่อชีวิตให้ชาวนา ดับร้อน คลายแล้ง น้ำฝนชโลมใจ เปรียบดั่งน้ำพระทัยท่านทุกครั้งที่ฝนตก ทำให้นึกถึงพระองค์ค่ะ
Visuthi
Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 


โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ได้จัดทำขึ้นตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 

 

โดยจัดขึ้นเป็นรูปเล่ม และบางส่วนได้เผยแพร่ออนไลน์ อันรวบรวมเนื้อหาจากหลายสาขาวิชา

 

 

โดยที่ฉบับปกติมีทั้งหมด 37 เล่ม และฉบับเสริมการเรียนรู้มีทั้งหมด 20 เล่ม

phoenix_prs
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

หลายๆโครงการของพระองค์ท่าน พระองค์จะนึกถึงความทุกข์ยากของประชาชนตลอด แล้วทุกโครงการของพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ได้อย่างแท้จริง

inuyachaaa
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจและนำมาปฏิบัติอยู่เสมอคือ ทฤษฎีพอเพียง โดยการประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็นและเก็บอดออม ของที่ซ่อมได้ก็ซ่อมไม่ซื้อใหม่ ไม่ใช้ฟุ่มเฟือย เป็นแบบที่เราเป็น พอเพียงในแบบของเรา ไม่เกินตัว ไม่กู้หนี้ยืมสิน ชีวิตก็เบาสบาย
Nat_Add
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทุกพระราชกรณียกิจเลยค่ะ เพราะพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยมากมาย แต่ที่ประทับใจมากที่สุดก็คือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจะทำให้เรารู้จักพอประมาณใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลแล้วจะมีกินมีใช้อย่างยั่งยืนค่ะ

Jameza
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยมามากมาย ไม่มีอาชีพก็สร้างอาชีพให้ ไม่มีป่าก็ทรงปลูกป่าให้ ดินปลูกอะไรไม่ขึ้นก็ทำให้ขึ้นได้ ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนทำได้เท่านี้แล้วครับ