natsimaporn
ผู้สร้างสรรค์สังคมคนรักดีแทค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็น 1 ใน 24 Super d Hero

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็น 1 ใน 24 Super d Hero

 

 1. @del_insparktech
 2. @del_hikiat_Benz
 3. @del_woraex
 4. @del_Iampichet
 5. @tosdekza
 6. @del_DigitalFast
 7. @del_KHUNBOM
 8. @del_theeraphan
 9. @del_Animation
 10. @del_JKindy
 11. @del_wundee_CC
 12. @del_ฆฤณ
 13. @del_Moth
 14. @del_sonexteen
 15. @del_ezzyecode
 16. @del_bat34104
 17. @del_wanunya
 18. @del_flukeekulf
 19. @del_PetchNaJa
 20. @del_palawong12
 21. @del_lordhush
 22. @del_NeWzLunLa
 23. @del_GaPPalap
 24. @del_bigglive

" ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 24 ท่านด้วยนะคะ "

ทางทีมงานจะติดต่อทุกท่านทาง inbox เพื่อแจ้งข่าวและกติการ่วมสนุกต่างๆเพิ่มเติม

 

โดยที่เหล่า Super d Hero จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ตั้งแต่ 7 ส.ค. ถึง 30 พ.ย. 2560 Super d Hero ทั้ง 24 คน จะคอยช่วยเหลือเพื่อนๆในดีแทค คอมมูนิตี้  ดังภาพด้านล่างนี้  

Slide3.PNG

 

 

เพื่อสะสมแต้มแข่งขันชิง Ranking ซึ่งมี 4 Ranking ด้วยกัน โดยแต่ละ Ranking จะได้รับรางวัลตามรายละเอียดด้านล่าง จะทราบผลการแข่งขัน (Ranking) หลัง 30 พ.ย. 2560  

 

11072017_AW_Prize_ Super d Hero -02.png

Ranking ลำดับที่ 1 คือ "d Fantastic" เฉพาะ 3 รางวัลเท่านั้น จะได้รับ

 • มือถือ Samsung Galaxy S8 Plus   มูลค่า 30,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง
 • รับบัตร SF Cinema จำนวน 25 ใบ มูลค่า 5,000 บาท
 • รับสิทธิเป็น Blue Member เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ธ.. 2560 - .. 2561 (อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 

Ranking ลำดับที่ 2 คือ "d Excellent" เฉพาะ 3 รางวัลเท่านั้น จะได้รับ

 • มือถือ Huawei P10 Plus มูลค่า 23,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง
 • รับบัตร SF Cinema จำนวน 20 ใบ มูลค่า 4,000 บาท 
 • รับสิทธิเป็น Blue Member เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ธ.. 2560-.. 2561 (อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม)

 

Ranking ลำดับที่ 3 คือ "d Expert" จะได้รับ

 

Ranking ลำดับที่ 4 คือ "d Beginner" จะได้รับ

เงื่อนไขและข้อตกลงการสมัคร Super d Hero 

 1. กิจกรรมนี้สำหรับผู้ใช้บริการดีแทคที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ผู้เข้าสมัครเพื่อเป็น 1 ใน 24 Super d Hero  จะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น (11.. – 23.. เวลา 24.00 น.)
 3. แคมเปญ Super d Hero  นี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า/ผู้ใช้บริการดีแทคเท่านั้น ภายในระยะเวลาโครงการถึงวันที่ 30 พ.. 2560 หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการดีแทค บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมแคมเปญ
 4. ผู้สมัครจะต้องระบุเบอร์มือถือดีแทคที่ใช้ในเพื่อการแข่งขัน Super d Hero ในดีแทค คอมมูนิตี้ โดยเบอร์นี้จะใช้สำหรับการแสดงสิทธิ์เพื่อรับของรางวัลเมื่อจบแคมเปญ
 5. หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าคำชมที่ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นคนคนเดียวกัน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันทันที
 6. คำชมที่ได้รับจะต้องเป็นคำชมที่ได้รับจากลูกค้าดีแทค ที่ใส่เบอร์มือถือตอนลงทะเบียนสมัครสมาชิก ในดีแทค คอมมูนิตี้เท่านั้น (รูป) และหากตรวจพบว่าชื่อที่จดทะเบียนของแต่ละเบอร์ที่ให้คำชม เป็นชื่อเดียวกัน หรือเป็นชื่อของผู้เข้าร่วมสมัคร หรือมีที่มาเดียวกัน คำชมนั้นจะไม่ถูกนับเป็นคะแนน
 7. หากคำชมของผู้สมัครมีจำนวนเท่ากัน บริษัทฯ จะคัดเลือกตัดสินจากผู้สมัครที่ทำการโพสต์ก่อนเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 8. หากกรรมการพบว่าผู้สมัครคนใดทุจริตในการสมัคร ไม่ว่าวิธีใด จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าเป็น 1 ใน Super d Hero ทันที
 9. ผู้สมัคร 1 เบอร์ต่อ 1 ผู้สมัคร เท่านั้น
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฎิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติการของกิจกรรม หรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทได้ ซึ่งการใช้สิทธิตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ นั้น
 11. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 12. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ที่บริษัทฯ อาคารจัตุรัส จามจุรี 

 13. พนักงาน ของบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถร่วมแคมเปญได้
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 15. การตัดสินของคณะ กรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขในการรับรางวัล 

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเท่ากัน) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
 3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 5. ผู้สมัครจะต้องระบุเบอร์มือถือดีแทคที่ใช้ในเพื่อการแข่งขัน Super d Hero  ในดีแทค คอมมูนิตี้ โดยเบอร์นี้จะใช้สำหรับการแสดงสิทธิ์เพื่อรับของรางวัลเมื่อจบแคมเปญ ซึ่งของรางวัลจะได้รับภายในเดือนธันวาคม 2560
 6. หากผู้รับรางวัลเป็น 3 คนแรกที่ได้ ranking ที่ 1 (d Fantastic) หรือ ranking ที่ 2 (d Excellent) และได้รับสิทธิ์เป็นBlue Member หากเบอร์มือถือที่ใช้ร่วมแคมเปญ Super d Hero ของผู้รับรางวัลมีสิทธิ์เป็น Blue Member อยู่ก่อนแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์อย่างอื่นเพิ่มเติมได้อีก
 7. หากผู้รับรางวัลได้ ranking ที่ 3 (d Expert) หรือ ranking ที่ 4 (d Beginner) และได้รับสิทธิ์เป็น Gold Memberหากเบอร์มือถือที่ใช้ร่วมแคมเปญ Super d Hero ของผู้รับรางวัลมีสิทธิ์เป็น Blue Member อยู่ก่อนแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่ได้ลดสิทธิ์ของผู้ได้รางวัลให้ต่ำลง
 8. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและตัดสินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฎิบัติตามกฏ และกติกาที่ระบุไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น
 9. การมอบรางวัลจะ ต้องเป็นหนึ่ง รางวัลต่อ หนึ่งครัวเรือน หากหนึ่งครัวเรือนมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน และได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ทาง ผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเพียงรางวัลเดียว
 10. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัล หลังจากที่ผู้ได้รับรางวัลติดต่อยืนยันการรับรางวัลกลับเข้ามาที่ inboxของดีแทค คอมมูนิตี้ ภายใน 7 วันทำการ
 11. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทาง inbox ของดีแทค คอมมูนิตี้ และมีการประกาศรายชื่อในหน้ากิจกรรม, ผู้ได้รับการประกาศชื่อได้รับรางวัลจะต้องเข้ามารับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับการติดต่อกลับทาง inbox จากพนักงาน หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิการรับรางวัล

** เพิ่มเติม 

Joox.png

1. @del_KHUNBOM

2. @del_Iampichet

3. @del_insparktech

4. @del_hikiat_Benz

5. @del_theeraphan

6. @del_Animation

7. @tosdekza

8. @del_flukeekulf

9. @del_Moth

10. @del_wanunya

11. @del_woraex

12. @Noom2525

13. @del_sonexteen

14. @del_ezzyecode

15. @uthai112

16. @del_PetchNaJa

17. @Jannysirilak

18. @del_bat34104

19. @del_palawong12

20. @del_lordhush

21. @del_NeWzLunLa

22. @del_GaPPalap

23. @del_bigglive

24. @Kraingsak

25. @sarinyaa

26. @chaiyo1234

27. @prudtinan

28. @del_wundee_CC

29. @zteller

30. @coyotong

 

 

41 คำตอบ 41
del_DigitalFast
Brand Lovers

เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็น 1 ใน 24 Super d Hero

ขอบคุณครับ...
del_Iampichet
Brand Lovers

Re: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็น 1 ใน 24 Super d Hero

เย้!
พี่โจ้ @del_DigitalFast ที่ขึ้นไปพูดบนเวทีใช่มั้ยครับ อามจำชื่อได้ ♡
Mr.Pichet Nuengsaeng
del_DigitalFast
Brand Lovers

เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็น 1 ใน 24 Super d Hero

ใช่จ้า...ยินดีด้วยกันจ้า
del_ฆฤณ
Brand Lovers

เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็น 1 ใน 24 Super d Hero

จะทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดครับ

 

ขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ให้คำชม และให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ด้วยครับ

 

ขอบคุณจากใจจริงครับ  ^_^

del_woraex
Brand Lovers

เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็น 1 ใน 24 Super d Hero

ขอบคุณครับ

del_sonexteen
Contributor

เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็น 1 ใน 24 Super d Hero

จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยครับผม 

del_JKindy
Brand Lovers

เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็น 1 ใน 24 Super d Hero

ขอบคุณมากครับ

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็น 1 ใน 24 Super d Hero

 

น้องใจดีขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะค๊าาา •.★★.•      

 

4841

</
bank145
Brand Lovers

เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็น 1 ใน 24 Super d Hero

กิจกรรมนี้ มาเข้าร่วมช้ากว่าเพื่อน อดเยย TT
ณัฏฐ์
(=^.^=)