chakree
d best

ต้องการให้Dtac..ทำกิจกรรมร่วม(ฟรี)กับ..สินค้าและบริการStarbuck

เช่นกินฟรี..ร้านStarbuck
1 คำตอบ 1
Happiness
Brand Lovers

เรื่อง: ต้องการให้Dtac..ทำกิจกรรมร่วม(ฟรี)กับ..สินค้าและบริการStarbuck

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ dtac reward จะนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาให้หาสิทธิประโยชน์ให้มากที่สุดครับ ขอให้รักดีแทคน้อย ๆ แต่รักดีแทคนาน ๆ นะครับ