ผู้ชมขาประจำ

ติดต่อ call center คะ

เมือ่เช้าจ่ายค่าบริการที่ค้าง 1 งวด แต่ยังไม่เปิดสัญญาณคะ ปกติก็จ่ายแบบนี้ เกิดอะไรขึ้นคะ เพราะจ่ายงวดค้างงวดอยู่แล้ว ตอบด้วยนะคะ