Highlighted
New here

ค้างชำระ

มีหนังสือแจ้งยอดค้างมาแล้วมีค่าปรับด้วย แต่พึ่งได้รับหนังสือคะ ในหนังสือระบุว่าต้องชำระภายใน 7 วัน ทแต่กว่าจะได้หนังสือมันก็เลย7 วันแล้ว เรายังสามารถไปจ่ายที่ธนาคารได้ไหม