Highlighted
นักตอบมือใหม่

คลาสสิคดีครับ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ยังต้องส่งเอกสารทางFAX

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- โทรศัพท์ 02-202-7267 โทรฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC
จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

แจังเรื่องร้องเรียนไป  แต่ต้องส่งเอกสาร  อันนี้เข้าใจ
แต่ต้องร้องเรียนเป็นเอกสารส่งไปทางFAX
0-  2   202   8136
คลาสสิคมาก  จบ

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: คลาสสิคดีครับ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ยังต้องส่งเอกสารทางFAX

 

หากพบปัญหาเรื่องใด ที่ต้องการให้ช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถแจ้งทางนี้ได้นะคะ Buddy nuchy ยินดีช่วยเหลือค่ะ

 

 

dtac feedback team