นักตอบตัวยง

ข้อความ โพสต์ของคุณถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพบ HTML

ข้อความ ตัวแดงใต้โพสต์  เวลากด โพสต์  ที่ขึ้นว่า

โพสต์ของคุณถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพบ HTML ที่ไม่ถูกต้องในเนื้อหาของข้อความ HTML ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกไป
โปรดทบทวนข้อความและส่งข้อความเมื่อคุณพอใจ

มันคืออะไรครับ  คัุดลอกข้อความอะไรมาโพสต์ก็ไม่ได้หรือเยี่ยงไรครับผม

แท็ก (1)
2 คำตอบ 2
นักตอบตัวยง

เรื่อง: ข้อความ โพสต์ของคุณถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพบ HTML

 

Nuchy ตรวจสอบให้นะคะ และจะเข้ามา up date ให้ทราบอีกครั้งค่ะ 

 

 

dtac community.png

นักตอบตัวยง

เรื่อง: ข้อความ โพสต์ของคุณถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพบ HTML

รบกวนขอข้อความและรูปแบบการโพสต์หลังไมค์ได้ไหมค่ะ

ไม่แน่ใจว่ามีการคัดลอง html ที่ผิดรูปแบบของระบบหรือเปล่า T T 

ต้องขอตรวจสอบก่อนนะคะ


If you appreciate my efforts, please give me a point ↓
Accept as solution to help others find it faster.