Ninee
Brand Lovers

widget คือชุดคำสั่งโปรแกรมขนาดเล็ก ช่วยรองรับการทำงานของ interface กับ Applicationบน smart phone เราสามารถปรับแต่งหน้า Today บน widget ได้แล้วนะค่ะ และนี่เป็นอีกหนึ่ง Feature บน IOS8 เราสามารถเพิ่ม widget ที่ Notification Center โดยเราจะเห็น Application ต่างๆที่รองรับการใช้งานของ widgetได้ด้านล่างที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ ถ้าต้องการให้ Application ไหนแสดง widget ที่หน้าnotification center ก็ให้กดบวกได้เลยแล้วถ้าต้องการสลับตำแหน่งให้เลื่อนตรงเครื่องหมายสามขีดซ้อนกัน

 

71.PNG 72.PNG