Happiness
Brand Lovers

คำถาม  1. ข้อมูลภาพเก็บไว้ที่เบอร์ หรือที่ email

ตอบ      ข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน server ของ Capture ส่วนขนาดของพื้นที่จัดเก็บจะขึ้นอยู่กับแพ็คเกจของเบอร์ที่ทำการลงทะเบียนไว้

เมื่อลูกค้าลงทะเบียน จะต้องใส่ email จากนั้นระบบจะส่ง email ไปเพื่อให้ลูกค้าตั้งรหัสผ่านและ password เป็นการสร้างบัญชีการใช้งาน (account)

 สำหรับการเข้า login จากเครื่องอื่นๆ หรือ website www.capture-app.com/th ได้ ทั้งนี้ เบอร์ 1 เบอร์ จะสร้างได้ 1 บัญชี และสามารถที่จะ login

 โดยใช้ email   และรหัสผ่านดังกล่าว เข้าได้ที่อุปกรณ์อื่นๆได้ไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์

 

คำถาม  2. ถ้าเปลี่ยนเบอร์, เปลี่ยนเครื่อง capture จะยึดกับอะไร

ตอบ     การเปลี่ยนเบอร์ ไม่สามารถย้ายบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับเบอร์เก่าไปได้ ขนาดพื้นที่ของบัญชีเก่าจะขึ้นอยู่กับแพ็คเกจของเบอร์เก่า ซึ่งหากยกเลิกเบอร์

           หรือออกจากระบบ dtac ขนาดพื้นที่จะลดลงเหลือ 2GB

           เมื่อมีการเปลี่ยนเบอร์ ต้องสร้างบัญชีใหม่เพื่อผูกกับเบอร์ใหม่เท่านั้น

 

คำถาม  3. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับ capture app ของลูกค้า Postpaid จะได้รับสิทธิ์ทันทีเลย หรือต้องกด *525#โทรออก

ตอบ      ทั้งลูกค้าที่เป็น Postpaid และ Prepaid สามารถโหลดได้จาก App store หรือ play store ได้โดยตรงเลย ส่วน*525*# มีไว้เพื่อส่งลิงค์สำหรับดาวน์โหลด

           ไปให้เฉพาะลูกค้า prepaid เท่านั้น

 

คำถาม  4. ถ้าเปลี่ยนเบอร์ รูปที่อยู่ใน app จะทำอย่างไร  แล้วพื้นที่เก็บข้อมูลจะเหลือเท่าไร

ตอบ      เรื่องการเปลี่ยนเบอร์ คำตอบอยู่ในข้อ 2

            เรื่องรูปที่อยู่ใน App คำตอบรวมอยู่ในข้อ 5

 

คำถาม  5. ถ้าเปลี่ยนแพ็คที่ราคาถูกลง  ที่ทำให้พื้นที่น้อยลง   รูปจะหายไหม

ตอบ      รูปที่ถูก upload ขึ้นไปใน Capture แล้ว จะไม่มีการถูกลบหรือนำออกจากระบบ

 เมื่อลูกค้าเปลี่ยนแพ็คเกจที่ทำให้พื้นที่ตามโควต้าลดลง หรือออกจาก dtac ,หากยังใช้งานพื้นที่ไม่เกินโควต้าของแพ็คใหม่

จะใช้งานได้ทุกอย่างตามปกติ แต่หากมีการใช้งานเกินโควต้าไปแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถ upload รูปใหม่ขึ้นไปได้ แต่ยังสามารถ

เข้าดูรูป ดาวน์โหลด หรือแชร์ ได้เช่นเดิม

1 ความคิดเห็นในบล็อก