natsimaporn
ผู้สร้างสรรค์สังคมคนรักดีแทค

ตรุษจีนนี้ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย
อย่างไรให้ชีวิตปัง !


มาอ่านกันเลย

วิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยในวันตรุษจีน

 1. ตั้งโต๊ะไว้ตามทิศที่เชื่อว่าเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยจะเสด็จลงมาโปรดมนุษย์ (ทิศดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี)
 2. เตรียมของไหว้ และตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยตามภาพ
  • อัญเชิญรูปปั้น หรือรูปภาพองค์เทพไฉ่ซิ้งเอี๊ย ตั้งตรงกลางด้านหน้าสุดของโต๊ะบูชา
  • กระถางธูป เทียนแดง 1 คู่และดอกไม้สด
  • น้ำชาหรือน้ำเปล่า 5 ถ้วย สาคูแดง (อี๊) 5 ถ้วย
  • ผลไม้มงคล 3-5 อย่าง เช่น กล้วย แอปเปิ้ล องุ่น ส้ม และสาลี่
  • เจฉ่าย 5 ชนิด
  • ขนมจันอับ
  • กระดาษเงิน กระดาษทอง
  • นำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง เช่น กระเป๋าเงิน หรือสมุดบัญชีธนาคารมาตั้งรับโชคลาภด้วย
 3. จุดธูปเทียนบูชากลางแจ้ง (ไม่ควรให้คนที่ชงในปีนั้น ๆ ไหว้คนแรก)
 4. เมื่อธูปใกล้มอดให้รีบนำเข้าบ้าน และปิดประตู หน้าต่างให้สนิท เพื่อให้ควันธูปที่เหลือตลบอบอวลภายในบ้าน เชื่อว่าเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยเข้ามาประทับในบ้าน (เพื่อสุขภาพที่ดี ควรเลือกธูปที่ปลอดสารเคมีอันตราย)
 5. เมื่อไหว้เสร็จ รับประทานสาคูและพูดจาแต่ถ้อยคำดี ๆ กับคนในครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคล

เคล็ดคาถาบูชาขอพรเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยสำหรับ 12 นักษัตร

ให้ตั้งจิตระลึกถึงคุณความดีที่ได้ทำ แล้วท่องคาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล อธิษฐานขอพร 7 ประการจากท่าน

 • คาถาสำหรับปี ฉลู มะโรง มะแม จอ "โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ"
 • คาถาสำหรับปี ขาล เถาะ "โอม อา ฮูโฮฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา ลาจาเลน ไนเยน สวาหะ"
 • คาถาสำหรับปี มะเส็ง มะเมีย "โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะมะภารา สวาหะ"
 • คาถาสำหรับปี วอก ระกา "โอม ปัทมะ โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฎะ"
 • คาถาสำหรับปี กุน ชวด "โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สวาหา โอม อินทะระ ฌิมขัม ภะมะริ สวาหา"