Tanyawich
Just browsing

login dtac wifi ไม่ได้

ผมใช้โปร LnR super nonstop 399 ในโปรโมชันมีระบุว่าใช้ dtac wifi ได้ฟรี และ dtac เคยส่ง sms ชื่อผู้ใช้ (ที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์) และรหัสผ่านมาให้ ผมเคยลองใช้มาก่อนหน้านี้ ก็ใช้ได้

แต่วันนี้จะลองใช้ที่สนามบินดอนเมือง กลับล็อกอินไม่ได้เลย ไม่ว่าจะแบบล็อกอินอัตโนมัติหรือล็อกอินบนหน้าเว็บ ระบุว่ารหัสผ่านผมไม่ถูกต้องทั้งคู่ เลยจะลองกด *4000# ก็บอกไม่สามารถให้บริการได้ ทำไรไม่ได้เลยครับ
แท็ก (1)
2 คำตอบ 2
aiwta
Brand Lovers

เรื่อง: login dtac wifi ไม่ได้

ได้ทำการเพิ่ม tag Dtac wifi ให้แล้วนะคะ อย่างไรแล้วรบกวนรอ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าตรวจสอบให้นะคะ  สัญลักษณ์แสดงอารมณ์มีความสุขมาก

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: login dtac wifi ไม่ได้

 

เบื้องต้น Buddy กระต่ายตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่า dtac wi-fi ขัดข้องนะคะ

แนะนำคุณ Tanyawich ปิด - เปิดเครื่อง แล้วทดลองใช้งานใหม่อีกครั้งนะคะ 

</