Highlighted
Regular Viewers

SMS ไม่เข้า

sms ไม่เข้า 0990189625

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: SMS ไม่เข้า

@jirawat2222 น้องฟ้าตรวจสอบไม่พบความผิดปกติในการรับ sms นะคะ ระหว่างที่พบปัญหาได้มีการปิด/เปิดเครื่องแล้วหรือไม่คะ และไม่สามารถรับ sms ได้ทุกบริการ หรือเฉพาะบางรายการ อย่างไรน้องฟ้าขอทราบข้อมูลดังนี้เพิ่มเติมเพื่อรับเรื่องดูแลให้ค่ะ
- พื้นที่ใช้งาน บ้านเลขที่ หมู่บ้าน เขต แขวง จังหวัด :
- พบปัญหาภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร :
- จำนวนขีดสัญญาณ :
- เครื่องจับเป็น 2G/3G/4G/4G 2300Hz :
- ตัวอย่าง sms ที่ไม่ได้รับ :
โดยแจ้งมาได้ทาง inbox Community พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

10475

dtac feedback team