นักอ่าน

Dtac

ขอเพิ่มวงเงินเบอร์ 0994578880 700บาท ยืนยัน

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: Dtac

@Gotklub น้องฟ้าตรวจสอบ เบอร์ 099457xxxx จะยังไม่สามารถปรับเพิ่มวงเงินได้นะคะ ต้องขออภัยด้วยค่ะ หากต้องการใช้วงเงินแนะนำชำระยอดเข้ามาบางส่วนได้นะคะ ปัจจุบันมียอดใช้งาน 5,921 บาทค่ะ สามารถชำระยอดเข้ามาอย่างน้อยครึ่งนึงก่อนได้ค่ะ

1047

dtac feedback team