virot
Viewers

ให้ทาง DTAC รับผิดชอบ SMS ขยะ

 

เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์ของผม ได้รับ SMS ขยะ โดยที่ผมไม่ได้สมัคร แต่มีการคิดเงินผม ผมขอให้ทาง DTAC รับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยครับ

 

ขอแสดงความนับถือ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ให้ทาง DTAC รับผิดชอบ SMS ขยะ

 

@

 

</