Regular Viewers

ให้คนอื่นดำเนินการเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน

ให้คนอื่นดำเนินการเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน ใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถเขียนข้อความกำกับในบัตรประชาชนว่าให้ นาย...เป็นผู้ดำเนินการแทน นางสาว... ประมาณนี้เลยได้มั้ยคะ

1 คำตอบ 1
สมาชิกขาประจำ

เรื่อง: ให้คนอื่นดำเนินการเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน

 

สวัสดีครับคุณ @kwangnoy

 

 

เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ พร้อมเอกสารมอบอำนาจจากเจ้าของเดิม

 

 

สามารถเขียนข้อความกำกับในบัตรประชาชนว่าให้ นาย...เป็นผู้ดำเนินการแทน นางสาว...  ได้ครับ

 

 

โดยติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค และดีแทคเซ็นเตอร์