dtac GO แพ็กเกจรายเดือนdtac GO แพ็กเกจรายเดือน

 

ใช้แพ็กเกจ dtac GO ที่ต่างประเทศ พอกลับไทย จะคิดค่าเน็ตตามอัตราภายในประเทศให้โดยอัตโนมัติหรือไม่

 

 

หากใช้แพ็กเกจ dtac GO ระบบจะคิดตามแพ็กเกจ ในประเทศไทย โดยอัตโนมัติ

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจ dtac GO ที่นี่

 

 

FAQ ที่เกี่ยวข้องกับ dtac GO
       

 

 

 

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
6 จาก 6
อัพเดตล่าสุด:
‎19-09-2019 08:09
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง