New here

โปรใหม่

อยากเปลี่ยนโปรเดิม ซึ่งใช้ Supper NS 899 จ่าย 449 เน็ต 30G โทร 400 นาที --// -- เป็นโปร เน็ตประมาณ 10G โทร 300 เพื่อลดค่าใช้จ่าย และตรงตามที่ใช้งาน ... พอมีโปรไหนแนะนำบ้างครับ